HomeInstallatieAirconditioning

Airconditioning

Airconditioning draagt in hoge mate bij om het klimaat in een ruimte te verbeteren, wat over het algemeen de productiviteit ten goede komt. Airconditioning systemen bestaan in principe uit 3 delen: een koelend deel of verdamper, een warmte afvoerend deel of condensor en een compressor.

Een vloeibaar medium wordt onder hoge druk in een ruimte met een lagere druk (de verdamper) gesproeid. Hierdoor verdampt de vloeistof instantaan. Voor deze verdamping is warmte nodig. Deze warmte zal het medium in eerste instantie aan zichzelf onttrekken, waardoor de temperatuur zakt. Hierdoor ontstaat een warmtestroom van de ruimte rondom de verdamper naar het medium waardoor het verschil in temperatuur genivelleerd wordt. De gassen worden afgezogen en met behulp van een compressor onder hoge druk in een andere ruimte (de condensor) gestuwd. Hierdoor condenseert het medium, waarbij het in temperatuur stijgt en er een warmtestroom ontstaat van de condensor naar de omgeving.

Door dit proces van herhaalde expansie en compressie kan er dus een transport van warmte plaatsvinden van een ruimte met een lage naar een ruimte met een hoge temperatuur. De temperatuuruitwisseling binnen deze ruimtes kan verbeterd worden door ventilatoren op de condensor en de verdamper te plaatsen.